Overeenkomst BBW, BPBI en CJIB

De BBW en het CJIB ondertekenden op 21 maart een nieuwe verklaring. Met deze overeenkomst kunnen leden van de beroepsvereniging nu ook in het minnelijk traject een betalingsregeling treffen met het CJIB. Dankzij de overeenkomst kunnen BBW-leden een grotere rol vervullen bij minnelijke schuldenregelingen. Veel leden geven aan hun dienstverlening uit te breiden met de minnelijke schuldregeling. 

Meer informatie hierover vindt u in het artikel van de BBW.