Werkwijze Tolk- en vertaaldiensten

De Raad voor Rechtsbijstand maakt het voor Wsnp-bewindvoerders mogelijk om tolkdiensten aan te vragen bij TVcN en vertaaldiensten aan te vragen bij Concorde. De kosten worden vergoed door de Raad. 
 

Werkwijze

De bewindvoerder vraagt de diensten rechtstreeks aan bij TVcN en Concorde.
 

Verzoek tijdens de Wsnp

Als het gaat om een verzoek tijdens de Wsnp wordt hierbij het rekest- of insolventienummer vermeld.
 

Verzoek vóórafgaande aan de Wsnp (moratorium, dwangakkoord, voorlopige voorziening)

Als het gaat om een verzoek vóór de Wsnp (het moratorium, dwangakkoord en voorlopige voorziening) wordt het toevoegnummer vermeld. Let op, de bewindvoerder moet in dit geval wel deelnemen aan het arrangement. Alleen dan worden de diensten vergoed door de Raad.

 

Vertaaldienst: maximum aantal woorden en uitzonderingen

Voor een verzoek voor vertaaldiensten geldt een maximum van 2.500 woorden. De Raad kan in uitzonderingsgevallen toestemming verlenen voor overschrijding van dat aantal woorden. De bewindvoerder moet hiervoor een onderbouwing van de aanvraag geven en een offerte bij Concorde opvragen. Als de Raad instemt, zal dit bericht per e-mail naar de aanvrager worden gestuurd, die de opdracht vervolgens kan gaan uitzetten bij Concorde.