Adviezen naar aanleiding van klachten

In 2013 is de Klachtenadviescommissie opgericht die in het kader van de Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II toetst of Wsnp-bewindvoerders conform de gedragscode hebben gehandeld. Een klacht wordt binnen de commissie behandeld door één voorzitter (een rechter) en 2 leden (Wsnp-bewindvoerders).

Na de behandeling stelt de commissie een advies op gericht aan de Raad. Het advies geeft aan of de klacht niet-ontvankelijk, (gedeeltelijk) gegrond dan wel ongegrond geacht wordt. Hierbij kan de Klachtenadviescommissie ook een aanbeveling doen dat een Wsnp-bewindvoerder in aanmerking komt voor uitschrijving uit het register voor bewindvoerders Wsnp.
 

Geanonimiseerde adviezen

Hieronder publiceren wij de geanonimiseerde adviezen.
 

2018

In 2018 zijn er 3 klachten binnengekomen waarover de klachtenadviescommissie zich in 2019 heeft gebogen. In alle 3 deze zaken heeft de Raad het advies van de commissie overgenomen.