Verzoekschrift toelating tot de Wsnp

U vraagt toelating tot de Wsnp aan bij de rechtbank. U gebruikt hiervoor de verzoekschriften van de Rechtspraak. Hieronder vindt u deze formulieren en meer uitleg. Vraag uw schuldhulpverlener of deze u ondersteund bij uw aanvraag. 

Meer informatie over de toelatingsprocedure vindt u op deze pagina van Rechtspraak.nl. Daarnaast bieden wij ook een aantal filmpjes aan met uitleg. 
 

Routekaart verzoekschrift Wsnp en checklist

De routekaart verzoekschrift Wsnp is een handige infographic waarin u puntsgewijs de belangrijkste toelatingsvoorwaarden kunt nagaan in het kader van de toelating tot de Wsnp. Zo kunt u (samen met uw schuldhulpverlener) nagaan of alle vereiste stappen zijn doorlopen en of u voldoet aan de belangrijkste vereisten.

Routekaart verzoekschrift Wsnp


Met de checklist verzoekschrift Wsnp controleert u (samen met uw schuldhulpverlener) of het verzoekschrift volledig is ingevuld en alle vereiste bijlagen bijgevoegd zijn en voldoende recent zijn.  

Checlist Checklist

 

Formulieren

Toelichting formulieren

 1. Lees voordat u de formulieren invult deze informatie;
 2. Uitleg werken met de formulieren;
 3. Versiebeheer;
  1. Toelichting wijzigingen;

Voorwaarden voor toelating tot de Wsnp

 1. Voorwaarden voor toelating tot de Wsnp (particulier);
 2. Voorwaarden voor toelating tot de Wsnp voor (ex-)ondernemers;
 3. Faillissement omzetten naar Wsnp;

Verzoekschrift toelating Wsnp

 1. Verzoekschrift toelating Wsnp;
 2. Verplichte bijlagen;

Dwangvoorzieningen (moratorium, dwangakkoord en voorlopige voorziening)

 1. Verzoekschrift moratorium (art. 287b Fw);
 2. Verzoekschrift dwangakkoord (art. 287a Fw);
  1. Vergelijkingstool Schuldregeling en Wsnp;
 3. Verzoekschrift voorlopige voorziening (art. 287 lid 4 Fw.);