Dwangakkoord (art. 287a Fw)

Toelichting

In dit verzoek kan de schuldenaar toelichten waarom hij vindt dat één of meerdere schuldeisers moet(en) meewerken aan een buitengerechtelijk akkoord. Aangezien er een akkoord is aangeboden, mag ervan worden uitgegaan dat:

 • het minnelijk traject volledig doorlopen is;
 • de verklaring ex artikel 285 Fw volledig is ingevuld en
 • alle benodigde bijlagen beschikbaar zijn.

Uit het verzoek dwangakkoord moet duidelijk worden dat... 

In het verzoek dwangakkoord moet de schuldenaar de voorgeschiedenis kort weergeven en uitleggen waarom de weigering onterecht is. Hieruit moet duidelijk worden dat:

 • het aangeboden akkoord het maximaal haalbare is;
 • duidelijk is welke schuldeiser instemt; 
 • welke schuldeiser weigert en wat zijn grond is hiervoor; 
 • de rechtbank kan vaststellen dat de verzoeker in staat is om het akkoord na te komen;
  • er eventuele zekerheid is ingebouwd door bijvoorbeeld budgetbeheer, beschermingsbewind of curatele;

Wanneer er sprake is van een situatie waarin mogelijk meer verdiencapaciteit kan worden behaald, moet toegelicht worden waarom het akkoord dan toch het maximaal haalbare is en waarom er op korte termijn niet méér geld verdiend kan worden.
 

Infographic dwangakkoord

Bureau Wsnp biedt u de checklist dwangakkoord aan. Hiermee kunt u eenvoudig nagaan of u aan alle voorwaarden voldoet. En vermelden wij tips. Klik op het plaatje om de checklist te downloaden. 

Checklist Dwangakkoord
 

Het verzoekschrift

Let op: onderstaande formulieren zijn onbeveiligd. Dit zodat u handmatig (kopiëren/plakken) meerdere schuldeisers kunt toevoegen aan het document. Doordat het bestand onbeveiligd is, kunt u ook de andere teksten wijzigen. Doe dit niet, wijk niet af van het vaste model.

 1. Verzoekschrift dwangakkoord (art. 287a Fw) voor één verzoeker;
 2. Verzoekschrift dwangakkoord (art. 287a Fw) voor twee verzoekers. 

Bijlagen 

Onderaan het 'Verzoekschrift dwangakkoord (art. 287a Fw)' ziet u welke bijlagen u moet toevoegen. Vink aan welke bijlagen van toepassing zijn en welke u meelevert.
 

Indienen verzoek

U dient het verzoek dwangakkoord tegelijk in met het verzoekschrift toelating Wsnp. Beide verzoeken dient u apart in met de eigen bijlagen - u kunt niet verwijzen naar bijlagen in het ander verzoek. 

Voor de rechtbank is het belangrijk dat deze op basis van de stukken kan beoordelen welke regeling voor de schuldeiser het meest gunstig is. Hiervoor moet het vtlb berekend worden én de kosten/baten van beide regelingen. Hieruit moet ook direct blijken welk percentage in het minnelijk en welke percentage in het wettelijk traject zal worden uitgekeerd in een periode van 36 maanden.