Faillissement omzetten naar Wsnp

Een failliet verklaarde schuldenaar kan het faillissement ‘omzetten’ naar de Wsnp. Dit doet u door een omzettingsverzoek (art. 15b Fw) in te dienen bij de rechtbank. 

Als u vlak vóórdat u failliet verklaard werd een buitengerechtelijke schuldregeling (ook wel schudhulpverlening of minnelijk traject genoemd) hebt geprobeerd – dit is meestal niet het geval – kan het faillissement in beginsel direct omgezet worden naar de Wsnp. 
Is er geen sprake van een buitengerechtelijke schuldregeling vlak vóórdat u failliet verklaard werd? Dan kunt u samen met de curator onderzoeken of een faillissementsakkoord (art. 138 Fw) getroffen kan worden. Is een faillissementsakkoord niet mogelijk? Dan kunt u een omzettingsverzoek indienen bij de rechtbank. Bij het omzettingsverzoek dient uw curator de volgende twee schriftelijke verklaringen als bijlage bij te voegen: 

  1. verklaring dat een faillissementsakkoord niet haalbaar is; 
  2. verklaring dat een buitengerechtelijke schuldregeling uitvoeren (tijdens het faillissement) niet mogelijk is.

Deze twee verklaringen vervangen als het ware de voorwaarde van het proberen van een minnelijke schuldregeling ( art. 288 lid 2b Fw).
Indien de schuldenaar naast deze twee verklaringen óók voldoet aan alle andere voorwaarden (zie 1 en 2), wordt het faillissement opgeheven en de Wsnp per direct van toepassing verklaard. 
 

Omzettingsverzoek faillissement naar Wsnp

Er bestaat geen landelijk formulier omzettingsverzoek. Bij de meeste rechtbanken volstaat een eenvoudig schriftelijk bericht waarin u de omzetting verzoekt. Bij dit verzoek stuurt u ook de informatie die u bij een regulier verzoek toelating  Wsnp instuurt, zie pagina verzoekschrift toelating Wsnp. Uw curator kan u deze gegevens meestal aanleveren. Vraag uw faillissementscurator en/of rechtbank om meer informatie hierover.