Vergelijkingstool Msnp vs. Wsnp

Bureau Wsnp biedt, in samenwerking met de NVVK, de 'vergelijkingstool' aan, waarmee de kosten en baten van het minnelijk traject vergeleken wordt met de kosten en baten van het Wsnp traject. In de meeste gevallen levert een minnelijk traject een hogere uitdeling voor schuldeisers ten opzichte van een Wsnp traject. Dit omdat de kosten voor een Wsnp-traject meestal hoger zijn. 

In de tool worden de meest recente bedragen gehanteerd die betrekking hebben op de kosten van de verschillende trajecten. Zodra deze bedragen wijzigen zal dit doorgevoerd worden in de tool.
 

Hulpmiddel voor minnelijk traject

De vergelijkingstool kan van toegevoegde waarde zijn bij het minnelijk traject en/of een procedure dwangakkoord (art. 287a Fw.); de vergelijking kan schuldeisers mogelijk overtuigen van de financiële voordelen van het minnelijk traject.

Een uitleg over het gebruik van deze tool vindt u in onderstaande link. Daarnaast treft u een informatieblad aan met daarin een toelichting. Er zijn twee versies van de tool beschikbaar. Welke u moet gebruiken hangt af van het feit of er sprake is van gemeenschap van goederen of niet.

Voor vragen en/of opmerkingen verzoeken wij u contact op te nemen met Bureau Wsnp via info@bureauwsnp.nl.
 

Vergelijkingstool

  1. De gebruiksaanwijzing is bedoeld voor uitvoerders van de buitengerechtelijke schuldregeling.
    Gebruiksaanwijzing Vergelijkingstool Msnp vs Wsnp
  2. De toelichting kunt u desgewenst met de vergelijking meesturen als bijlage, ter uitleg aan de schuldeisers.
    Toelichting vergelijkingstool Msnp vs Wsnp
  3. Vergelijkingstool Msnp vs Wsnp – alleenstaande / géén gemeenschap van goederen (2020)
  4. Vergelijkingstool Msnp vs Wsnp – echtpaar / geregistreerd partnerschap (2020)