Toelichting versiebeheer verzoekschrift

Wijzigingen in de formulieren

 

Verzoekschrift 284, twee personen in gemeenschap van goederen

  • 8-1-2018, invoer postcode en straat verzoeker 2 verbeterd. Wordt nu versie 2.0.1.2.

Dwangakkoord; twee verzoekers

  • 8-1-20178, invoer naam verzoeker twee verbeterd. Wordt nu versie 2.0.1.3.

Aanvullende gegevens verzoekschrift 284

  • 11-12-2017, ondertekening toegevoegd. Wordt nu versie 2.0.1.2.
  • 28-11-2017, alle versies: Toegevoegd onderdeel m.b.t. de tienjarige uitsluitingstermijn. Opgenomen in hoofdstuk ‘Algemene financiële situatie’. 
    Wordt nu versie 2.0.1.1.

Rapportage 285 verklaring

  • 28-11-2017, alle versies: Regel ‘artikel 48 lid 1 onder C’ vervangen door vervolgkeuzelijst met opties artikel 48 lid 1 onder C en artikel 48 lid 1 onder C.
    Wordt nu versie 2.0.1.1.