Verzoekschrift toelating tot de Wsnp

Verzoekschrift toelating Wsnp insturen bij uw rechtbank

Lees deze pagina volledig voordat u de formulieren invult. Zo voorkomt u fouten!

De rechtbank beslist of u de Wsnp mag uitvoeren. Hieronder leggen wij het toelatingsproces uit.

U vraagt toepassing van de Wsnp aan bij de rechtbank. Dit doet u door het verzoekschrift toepassing Wsnp (ook wel Verzoekschrift 284 genoemd), de bijbehorende stukken én de bijlagen in te sturen bij uw rechtbank.

Het verzoekschrift en de bijbehorende bijlagen vindt u onderaan deze pagina. 
 

De voorwaarden voor toelating tot de Wsnp

In beginsel spreekt de rechtbank de Wsnp uit over mensen die voldoen aan alle voorwaarden. Op deze pagina leest u de toelatingsvoorwaarden. Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Dan wil dat niet direct zeggen dat u niet in aanmerking komt voor de Wsnp. Onze helpdesk kan u meer uitleg geven. 
 

Adres rechtbank

De adresgegevens van uw rechtbank vindt u hier op rechtspraak.nl. (Klik op het kaartje om meer gegevens te zien.) Stuur de stukken naar de afdeling Insolventie.
Wilt u iets vragen aan de rechtbank? Bel dan het algemeen nummer wat onderaan de pagina verschijnt.
 

Het Wsnp-verzoekschrift en bijbehorende stukken

De rechtbank vereist dat u alle vijf de formulieren indient én alle bijlagen. U dient álle stukken in tweevoud in bij de rechtbank. 

Let op: uzelf vult alleen in de volgende drie formulieren:

  • verzoekschrift toelating Wsnp 284 Fw;
  • aanvullende gegevens voor verzoekschrift toelating Wsnp 284 Fw;
  • Crediteurenlijst bij Verzoekschrift Wsnp 284 FW.

Uw schuldhulpverlener vult de overige twee formulieren in.

Het kan zijn dat u bij het indienen van een verzoekschrift aanvullende vragen of opmerkingen van de betrokken instanties krijgt.
 

Het digitale formulier verzoekschrift toelating Wsnp

Het verzoekschrift toepassing Wsnp vindt u op deze pagina. Op dezelfde pagina vindt u ook de bijbehorende stukken, die u moet  insturen bij de rechtbank. 
Naast het verzoekschrift en de bijbehorende stukken moet u ook de bijlagen bijvoegen. Op deze pagina vindt u de verplichte bijlagen. 
 

(Juridische) details over het toelatingsproces

De toelatingsprocedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Voor het Wsnp-toelatingsproces hanteren rechtbanken de regels beschreven in het Procesreglement Insolventiezaken. Zie hoofdstuk 3.1.2
 

Uitleg werken met de formulieren

Als u de formulieren invult, houd dan rekening met de volgende (on)mogelijkheden van Word. Meer uitleg hierover in uitleg werken met de formulieren