voorlopige voorziening (art. 287 lid 4 Fw.)

Toelichting

Dit verzoek wordt ingediend als het minnelijk traject al is doorlopen en een Wsnp-verzoek gelijktijdig wordt of al is ingediend bij de rechtbank. 
In tegenstelling tot het verzoek moratorium (artikel 287b Fw.) kan het verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend voor alle bedreigende situaties die de toepassing van de Wsnp zouden kunnen frustreren. De rechtbank moet dit op basis van de stukken kunnen beoordelen.

Het verzoek kan worden ingediend:

  • gelijktijdig met een Wsnp-verzoek of
  • als dat verzoek al bij de rechtbank in behandeling is of
  • als hoger beroep tegen de afwijzing op het Wsnp-verzoek is ingediend en een spoedeisende situatie is ontstaan
  • In het verzoek moet uitgebreid beschreven worden hoe de feitelijke situatie (inclusief de bedreigende situatie) van de schuldenaar is ten tijde van het verzoek. Ook moet de schuldhulpverleningsinstantie beschrijven wat de stand van zaken is in het schuldhulpverleningsproces.

Het verzoekschrift dient een concreet verzoek te omvatten om de bedreigende situatie op te heffen. De datum waarop de dreigende situatie tot stand zal komen moet liggen vóór de datum waarop het Wsnp-verzoek behandeld wordt. De situaties waarvoor de voorziening kan worden aangevraagd zijn na eventuele toepassing van de Wsnp immers niet meer bedreigend.
Om vast te stellen dat sprake is van een bedreigende situatie moet een kopie van de aankondiging waaruit de dreigende situatie blijkt, meegestuurd worden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een kopie exploot aanzegging ontruiming (met daarbij gevoegd een kopie van het vonnis) waarin staat dat uw woning op een bepaalde datum zal worden ontruimd, of een brief/exploot met aankondiging dat er beslag gelegd zal worden op uw inkomen of huisraad of dat u gegijzeld zult worden in verband met openstaande boetes. 
 

Het verzoekschrift

  1. Verzoekschrift voorlopige voorziening (art. 287 lid 4 Fw)

Bijlagen 

Onderaan het 'voorlopige voorziening (art. 287 lid 4 Fw)' ziet u welke bijlagen u  moet toevoegen. Vink aan welke bijlagen van toepassing zijn en welke u meelevert.