De zestiende monitor Wsnp is gepubliceerd

Op 1 juli 2020 is de monitor Wsnp met cijfers uit 2019 gepubliceerd. Daaruit blijkt opnieuw dat de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) een goede manier is om problematische schulden op te lossen. 90%* van de schuldsaneringen eindigde in 2019 met een schone lei. Dit betekent dat deze personen, na (in principe) drie jaar in de Wsnp, schuldenvrij hun leven kunnen voortzetten.
 

Daling instroom

De instroom in de Wsnp zien we de laatste jaren sterk dalen, terwijl uit de jaarcijfers van de Nvvk (de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiƫle dienstverlening) blijkt, dat de instroom in de minnelijke regeling ongewijzigd is met 1/3 succesvolle schuldregelingen. Het is dan ook belangrijk ervoor te zorgen dat meer mensen met schulden geholpen gaan worden en daarbij ook de instroom in de Wsnp wordt geoptimaliseerd.
 

Enkele cijfers uit de monitor

In 2019 zijn door de rechtspraak in totaal 4.637 personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. In 2015 waren dat er nog 11.703, een daling van 60% in de afgelopen 5 jaar. Ook in 2020 lijkt deze trend zich verder voort te zetten. De dalende trend is al sinds 2012 zichtbaar. In 2011 werden er nog 14.727 schuldsaneringsregelingen uitgesproken, in 2019 4.637. Ten opzichte van 2018 betreft de daling 1.260 personen.

Deze daling van de afgelopen jaren is niet onopgemerkt gebleven en er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de oorzaken en de mogelijke oplossingsrichtingen. Ook Bureau Wsnp heeft in een Quick Scan zijn visie gegeven op mogelijke oorzaken van de dalende instroom en doet aanbevelingen om de aansluiting tussen het minnelijk en wettelijk traject te verbeteren.
 

Afname aantal bewindvoerders

Geheel in lijn met de dalende instroom in de Wsnp nam het aantal actieve bewindvoerders ook in 2019 opnieuw af. In 2015 waren er nog 561 actieve bewindvoerders, in 2019 is dit afgenomen tot 355.
 

Monitor Wsnp 2019

Met de Monitor Wsnp onderzoekt het Bureau Wsnp, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de effectiviteit van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Jaarlijks wordt een vaste set gegevens geactualiseerd. De Monitor wordt uitgevoerd door Bureau Wsnp en de onderzoekers van de Raad.
 

*N.B. Bureau Wsnp heeft reacties gekregen op het toewijzingspercentage dat in de Monitor Wsnp vermeld staat. Lees de nadere uitleg via deze link.
 

Meer informatie