Recofa richtlijnen en standaarddocumenten

Op deze pagina vindt u de Recofa richtlijnen en standaard formulieren. Onze standaardformulieren zijn bedoeld voor bewindvoerders die geen gebruik maken van software die speciaal voor hun taak ontwikkeld is (zoals bijvoorbeeld OpusD of EOS).

Bewindvoerdersorganisaties die geen gebruik maken van de eerder genoemde software, maar zelf software hebben ontwikkeld, kunnen de brondocumenten en technische specificaties opvragen bij infowsnp@rvr.org.

Op deze pagina vindt u het verzoekschrift toelating Wsnp, waaronder de verklaring 285 Fw, en de voorlopige voorziening, dwangakkoord, moratorium.
 

Recofa richtlijnen en belangrijke regelgeving

 1. Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen (vanaf 1-1-2018);
 2. Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken (1-2-2020)
 3. Toelichting Recofa-besluiten
 4. Handreiking voor zelfstandig ondernemen binnen de wettelijke schuldsaneringsregeling;
 5. Notitie verkorte looptijd schuldsaneringsregeling;
 6. Seperatistenregeling;
 7. Preferentielijst 2020;
 8. Checklist scheiden tijdens de Wsnp;
  1. Stappenplan voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018
 9. Tabel banken;
 10. Protocol overdracht Wsnp-zaken.

(Recofa) standaard formulieren

 1. Checklist huisbezoek;
 2. Crediteurenlijst;
 3. Aanvangsverslag particulier(en);
 4. Aanvangsverslag (ex-)ondernemer(s);
 5. Vervolgverslag;
 6. Eindverslag;
 7. Financieel eindverslag;
 8. Uitdelingslijst;
 9. Formulier Verzoek berekening vergoeding en vaststelling salaris;
 10. Declaratieformulier bewindvoerders bij onvoldoende boedelsaldo;
 11. Volmacht Wsnp-akkoord;
 12. Verzoek toestemming onderhandse verkoop;
 13. Concept liquidatieakkoord.

Insolventie formulieren en modellen rechtbank

 1. Belangrijke formulieren en modellen Insolventie - rechtspraak.nl;
 2. Recofa richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling.