Versiebeheer en toelichting wijzigingen Recofa standaard formulieren

Het is belangrijk dat u het meest recente Recofa-formulier gebruikt. Hieronder vindt u voor elk formulier wat de meest recente versie is. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie van de documenten. 
In elk formulier staat rechtsonder het versienummer vermeld.

Hieronder vindt u de meest recente versiesnummers. Onder versiebeheer lichten wij de wijzigingen toe
 

Versiebeheer Recofa standaard formulieren

Nr. Naam document Versienummer
9 Checklist huisbezoek 1.0
10 Aanvangsverslag particulier(en) 1.0
11 Aanvangsverslag (ex-)ondernemer(s) 1.0
12 Vervolgverslag 1.3
13 Eindverslag 1.1
14 Financieel verslag particulier 1.1
15 Financieel gedeelte (ex-)ondernemer 1.1
16 Verzoek vergoeding Wsnp-bewindvoerder 1.0
17 Declaratieformulier bewindvoerders bij onvoldoende boedelsaldo 1.0
18 Volmacht Wsnp-akkoord 1.0
19 Verzoek toestemming onderhandse verkoop 1.0

Toelichting wijzigingen

Vervolgverslag (nr. 12)

  • 2-5-2019, onder §1 'betreft periode' gewijzigd naar 'betreft periode tussen' inclusief tweede datuminput.
  • 28-6-2018, Tekstveld ‘naam partner’ toegevoegd. Wordt nu versie 1.2
  • 9-2-2018, nummering onderdelen, voetnummer 5 en titel gewijzigd. Wordt nu versie 1.1.

Eindverslag

  • 28-6-2018, Toegevoegd naam partner (indien van toepassing). Wordt nu versie 1.1

Crediteurenlijst, financieel eindverslag en uitdelingslijst

  • 28-6-2018, Onbeveiligd: rijen uitdelingslijst - Rijen kunnen nu verwijderd worden. Wordt nu versie 1.1.

Actualisatie Recofa formulieren

19 juni 2018

In medio 2017 heeft Bureau Wsnp de Wsnp verzoekschriften vervangen door formulieren in Word en Excel format. Bij de uitwerking zijn de formulieren tevens geactualiseerd; een aantal inhoudelijke wijzigingen zijn hierbij verwerkt.

Wijzigingen met een * zijn bij het opstellen van deze lijst toegevoegd (op 19‑6‑2018).

14 juni 2018

In de eerste helft van 2018 zijn de Recofa (web)formulieren vervangen door formulieren in Word en Excel format. Bij de uitwerking zijn de formulieren tevens geactualiseerd; een aantal inhoudelijke wijzigingen zijn hierbij verwerkt. In de bijlage hieronder sommen wij de wijzigingen op: