Compensatieregeling kinderopvangtoeslag

Onlangs heeft de commissie Donner het rapport 'Omzien in verwondering' gepresenteerd. In dit rapport heeft de commissie een aantal scherpe conclusies getrokken over de handelswijze van de belastingdienst. En zijn er aanbevelingen gedaan inzake compensatie van de getroffen ouders die ten onrechte kinderopvangtoeslag is onthouden. De belastingdienst heeft deze compensatieregeling overgenomen.

Ouders die zijn benadeeld hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen van de Belastingdienst. Zij ontvangen de compensatie vóór het einde van het jaar. Het gaat om forse bedragen, bestaande uit compensatiebedragen voor (im)materiële schade, juridische bijstand, enzovoorts.
 

Hoe hiermee om te gaan in de Wsnp?

Hoe moet hiermee worden omgegaan in de Wsnp? Valt dit in de bedoel? Recofa heeft besloten aan te sluiten bij de handelswijze zoals bij uitkeringen van letselschade. De compensatie die ziet op gemaakte kosten tijdens de schuldsaneringsregeling valt niet in de bedoel. Compensatie voor immateriële schade valt wél in de boedel. Kosten die voorafgaand aan de schuldsaneringsregeling zijn gemaakt en die nu gecompenseerd worden, vallen ook gewoon in de boedel.
 

Mogelijk vergelijkbare gevallen voor zorg- en huurtoeslag

Mogelijk zijn er duizenden vergelijkbare gevallen, waarbij het ook andere vormen van toeslagen kan betreffen (zorg of huur). Dit wordt op dit moment nog onderzocht, de uitkomsten worden vóór het einde van dit jaar verwacht. Ook deze gevallen komen in aanmerking voor een compensatie op grond van deze regeling.

Indien tijdens een toelatings- of beëindigingszitting discussie bestaat over de verschuldigdheid of hoogte van een door de Belastingdienst gevorderde toeslag, zal de rechtbank zoveel mogelijk de beslissing tot ná deze datum aan te houden. De rechtbank zal ook extra kritisch zijn om op grond van deze schulden een toelatingsverzoek af te wijzen.