Compensatie van de eigen bijdrage van de kinderopvangkosten

Met ingang van 16 maart tot en met 10 mei is de reguliere kinderopvang gestaakt in verband met Covid-19. Vanaf 11 mei wordt de opvang weer gestart, de dagopvang geheel en de buitenschoolse opvang voor de leerlingen die eerder die dag naar school zijn geweest.
 

Het kabinet  compenseert de opvangkosten tijdens de Corona-maatregelen

Het kabinet compenseert de kosten die ouders maakten voor reguliere kinderopvang, maar die door de Corona-maatregelen de kinderen niet naar de opvang kunnen/konden brengen. De compensatie geldt zowel voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, als gastouderopvang. Voor ouders in cruciale beroepen blijft de kinderopvang open, zodat deze ouders hun op dit moment zo belangrijke taak kunnen blijven vervullen. Ook voor deze ouders wil het kabinet de kosten compenseren. Het kabinet heeft besloten de teruggaveregeling door te laten lopen zolang er beperkende coronamaatregelen gelden. Voorlopig is dat tot 20 mei. Half april heeft de Staatssecretaris toegezegd dat de teruggave in juni of uiterlijk juli betaald zal worden. 
 

De compensatie wordt als volgt vormgegeven

  • Ouders blijven de gehele factuur doorbetalen. Hierdoor houden zij volledig recht op kinderopvangtoeslag en worden terugvorderingen voorkomen. Alleen als er bij ouders een wijziging in de inkomens-, gezins- of opvangsituatie is, moeten zij zelf een wijzing doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen. 
  • De compensatie voor de eigen bijdrage wordt overgemaakt aan de kinderopvangorganisaties.
  • De kinderopvangorganisaties maken de compensatie vervolgens over aan de ouders. De compensatie bestaat uit het verschil tussen de betaalde factuur door ouders en de ontvangen kinderopvangtoeslag. Daarbij neemt de overheid het deel tot de maximum uurprijs voor haar rekening. De kinderopvangorganisaties nemen het gedeelte tussen de maximum uurprijs en de werkelijke uurprijs voor hun rekening.

Wat betekent dit voor sanieten in de Wsnp?

In de werkgroep rekenmethode vtlb van Recofa is besproken dat het compensatiebedrag bestemd is voor de boedelrekening. Immers, in het vtlb is al rekening gehouden met de eigen bijdrage die ouders betalen. Na ontvangst van het bedrag zal de bewindvoerder zo nodig het vtlb over de betrokken periodes her berekenen.
 

Extra kosten gemaakt?

Mogelijk hebben sanieten in deze periode extra kosten voor alternatieve kinderopvang gemaakt, om toch aan het werk te kunnen blijven. Denk aan het inhuren van een oppas of het opnemen van zorgverlof of onbetaald verlof. Sanieten kunnen de Wsnp-bewindvoerder verzoeken om vrijlating van (een deel van van) het compensatiebedrag als ze aantoonbaar en noodzakelijk extra kosten hebben gemaakt. Zijn de extra kosten wel aannemelijk maar niet aantoonbaar? Dan kan in overleg met de rechter-commissaris bepaald worden of (een deel van) het compensatiebedrag vrij gelaten kan worden.
 

Meer informatie

Meer informatie over de compensatieregeling kunt u vinden op: