Aansprakelijkheidsverzekering: Wsnp-dossiers en dekking zzp’ers/ondernemers

In juli 2019 heeft Recofa de handreiking voor zelfstandig ondernemen binnen de wettelijke schuldsaneringsregeling gepubliceerd. Deze handreiking behandelt onder andere de extra werkzaamheden die hierbij uitgevoerd moeten worden en hoe de extra vergoeding berekend wordt.
 

Niet alle werkzaamheden vallen onder de standaard dekking m.b.t. een ondernemers-/zzp-dossier

Bureau Wsnp heeft onlangs signalen uit het land gekregen dat sommige werkzaamheden voor een ondernemers/zzp-dossier niet per definitie vallen onder de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een aanvullende verzekering is dan vereist.
 

Bespreek uw huidige dekking met uw verzekeraar 

Tijdens de audits van het afgelopen jaar is hier niet op gecontroleerd. Wij adviseren Wsnp-organisaties die ondernemers-/zzp-dossiers behandelen navraag te doen bij hun verzekeraar.