Wij zoeken nieuwe leden voor de klankbordgroep!

Wat is de klankbordgroep?

De klankbordgroep Wsnp is een adviesorgaan van Bureau Wsnp en bestaat uit een aantal Wsnp bewindvoerders uit het hele land. We streven naar een goede afspiegeling van het bewindvoerdersbestand Wsnp in regio, in achtergrond (advocaat en niet-advocaat) en in soort organisatie. Het gaat dan om kleine en grote organisaties, organisaties die alleen de Wsnp uitvoeren, organisaties met meerdere activiteiten, of een advocatenkantoor met lopende insolventiepraktijk. De leden in de klankbordgroep nemen deel op persoonlijke titel.
 

Wat doet de klankbordgroep?

Bureau Wsnp blijft haar dienstverlening verbeteren, ondersteunt het Wsnp-proces en levert een bijdrage aan een adequate oplossing voor mensen met schulden. Door onze voorstellen en ideeën te bespreken met een klankbord, toetsen we de haalbaarheid en mogelijkheden. Daarnaast verwachten we dat we in deze samenwerking nieuwe initiatieven kunnen bedenken om verder bij te dragen aan het doel van bureau Wsnp. We vragen mee te denken over de invulling van het beleid op korte en lange termijn. Ook vragen we advies bij voorstellen tot verdere vernieuwing, zoals recent bij de pilot van het bewindvoerdersportaal. Daarnaast brengen de leden ook zelf onderwerpen in.

In de regel komt de klankbordgroep twee of drie maal per jaar bijeen. De leden worden voor drie jaar benoemd, met de mogelijkheid voor herbenoeming van drie jaar.
 

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar leden die werken voor de rechtbanken Amsterdam en Midden Nederland, omdat deze arrondissementen nu niet vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep.

Heeft u interesse om plaats te nemen in de klankbordgroep? Stuur dan een e‑mail naar p.vschie@rvr.org. Vermeld daarbij voor welke organisatie of kantoor u werkt en door welke rechtbank(en) u wordt benoemd. U ontvangt dan bericht van ons.