Groen licht voor pilot toevoeging verzoekschrift toelating Wsnp

Naar aanleiding van de aangekondigde verkenning van de pilot in de kamerbrief van 16 november 2020 van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft Bureau Wsnp deze week vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid groen licht gekregen voor de verdere voorbereiding van de pilot toevoeging verzoekschrift toelating Wsnp. Het doel is om zo snel mogelijk met de pilot te starten.

In december 2019 heeft Bureau Wsnp op verzoek van de minister voor Rechtsbescherming, een Quick scan uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de Wsnp. De pilot is een van de aanbevelingen uit de Quick scan. Met de pilot wordt tevens uitvoering geven aan de motie van het lid Bruins van 30 juni 2020.

Het doel van de pilot is dat schuldenaren (zowel particulieren als zzp’ers/(ex-)ondernemers), door een Wsnp-bewindvoerder kunnen worden bijgestaan bij het indienen van een verzoekschrift toelating Wsnp, inclusief alle bijlagen (waaronder de artikel 285 Fw-verklaring).

Bureau Wsnp houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en met name ten aanzien van de startdatum van de pilot.