Onderwijs volgen via internet (webinars)

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, ontvangt Bureau Wsnp via de helpdesk veel vragen over het volgen van onderwijs via internet. In dit bericht informeren wij u over het volgen van onderwijs via internet – vaak webinars genoemd – en de PE-waardering.
 

Een webinar kort uitgelegd

Bureau Wsnp is al langer bekend met webinars en kende eerder PE-punten toe aan verschillende online lessen.

Een typisch webinar ziet er vaak als volgt uit:

  1. Het scholingscentra stuurt deelnemers een link om deel te nemen aan de scholing.
  2. Eenmaal ingelogd zien de deelnemers de docent op video.
  3. De presentatiesheets zijn vaak zichtbaar in de video en/of uitgereikt via een digitale hand-out.
  4. Deelnemers hebben interactie met de docent via hun eigen webcam, microfoon of via chat.

Webinars komen in aanmerking voor PE-punten

Conform de beleidsregels(1) komen webinars in aanmerking voor PE-punten. De criteria voor de puntentoekenning is gelijk aan die van scholingen op locatie. Hieronder merken wij een paar belangrijke vereisten op:

  1. De scholing moet gericht zijn op kennisvergroting en/of verbetering van vaardigheden in het brede kader van het Wsnp-bewind.
  2. Het scholingscentrum houdt er toezicht op dat de deelnemer daadwerkelijk deelneemt aan de scholing, bijvoorbeeld door te controleren of alle deelnemers online zijn en/of de interactie met de docent.
  3. Per netto lesuur – dit is exclusief pauzes – wordt één PE-punt toegekend.
  4. De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname.

Scholingen op locatie die worden omgezet naar webinars

Veel scholingscentra zetten hun scholingen op locatie nu om naar webinars. Zijn er reeds punten toegekend aan de scholing op locatie? Dan veronderstellen wij dat het webinar dezelfde inhoud en lestijd inneemt en blijft de PE-toewijzing in stand.

Wijken de uren van de webinars af van de scholing op locatie waarin reeds PE-punten aan zijn toegekend? Dan dient u dit kenbaar te maken en voor te leggen bij Bureau Wsnp via infowsnp@rvr.org. Bureau Wsnp toetst vervolgens of dezelfde PE-toewijzing in stand blijft.