Praktijkperikelen: vakantiegeld

In de maand mei ontvangen wij – niet zo verwonderlijk- veel vragen over het vakantiegeld en dan met name over het vrij te laten deel van het vakantiegeld. Hieronder twee voorbeelden:
 

Inkomen onder beslagvrije voet

Bij de eerste vragensteller lag het inkomen gedurende 6 maanden onder de beslagvrije voet gehad en sinds 6 maanden zit hij in een schuldregeling en ontvangt hij zijn vrij te laten bedrag. Hij ontvangt deze maand € 650,00 aan vakantiegeld, op zijn vtlb-uitdraai staat dat zijn vrij te laten deel van het vakantiegeld € 560,00 bedraagt. Wat mag hij nu houden aan vakantiegeld?
 

Arrest Hoge Raad

Volgens het arrest van de Hoge Raad uit 2014 moet het vakantiegeld toegerekend worden aan de maand waarin het is opgebouwd en kan er alleen beslag gelegd worden op het bedrag boven de beslagvrije voet inclusief vakantiegeld.

Dat betekent dat je op de loonstroken na moet kijken wat de werkelijke vakantietoeslag per maand is geweest, de maandelijkse opbouw. Verder met bekeken worden wat de beslagvrije voet inclusief vakantiegeld was en welk bedrag de schuldenaar daadwerkelijk heeft ontvangen. Het verschil hiertussen mag de schuldenaar uit het vakantiegeld extra behouden. In dit geval mocht de schuldenaar € 325,00 extra behouden over de eerste 6 maanden. Van het overige vakantiegeld mag hij 6/12 van € 560,00 behouden, dat is de vltb-opbouw. Meer uitleg en voorbeelden hiervan zijn te vinden op website van schuldinfo.
 

Werk gevonden na een periode van werkloosheid

Een andere vragensteller heeft sinds april 2020 inkomen uit arbeid na een jaar werkloos te zijn geweest. De bewindvoerder hanteert een lager vrij te laten deel van het vakantiegeld dan blijkt uit de uitdraai van het vtlb van april 2020, klopt dat wel? Wat is zijn vrij te laten deel over de periode juni 2019-mei 2020?

Men heeft recht op 1/12 van wat de vtlb- calculator specifiek die maand vermeldt en dat kan verschillen. Bijvoorbeeld in de situatie van wel of geen arbeidstoeslag. Of in de situatie dat men een half jaar inkomen met VT en een half jaar inkomen zonder VT heeft gehad. Dan kan niet over een heel jaar het vrij te laten deel behouden blijven.

De vragensteller begrijp dat de bewindvoerder hier zorgvuldig naar moet kijken en verheugt zich nu op een hoger vrij te laten deel van het vakantiegeld in 2021!