Hoog saldo op beheerrekening tijdens schuldregeling

Aan de helpdesk horen we regelmatig over complicaties die ontstaan door een hoog spaarsaldo op de beheerrekening. Vaak speelt dit bij schuldenaren die onder beschermingsbewind staan, en vooral bij eenoudergezinnen.
Door het hoge saldo krijgt de schuldenaar bijvoorbeeld geen kwijtschelding voor de gemeentelijke heffingen. Ook komt de schuldenaar mogelijk niet in aanmerking voor bijzondere bijstand voor bijzondere uitgaven, en verzoekt hij/zij deze uitgaven uit de boedel te mogen betalen. Daarnaast is het natuurlijk lastig uit te leggen hoe het mogelijk is dat een schuldenaar tijdens een schuldtraject een aanzienlijk bedrag kan sparen… Het uitgangspunt is dat het vanuit het vtlb vrijwel onmogelijk is om grote bedragen te sparen, het vtlb is immers gerelateerd aan de Participatiewetnorm en de daarin voorkomende minimaal noodzakelijke bedragen.

Bureau Wsnp is voorstander om het spaarsaldo daarom niet te hoog te laten oplopen, zodat onbedoelde gevolgen worden voorkomen.
 

Laat het spaarsaldo niet te hoog oplopen, voorkom onbedoelde gevolgen

Op het moment dat er een minnelijke schuldregeling of Wsnp start valt het gehele spaarsaldo in de boedel/reservering. De schuldenaar mag echter vrij beschikken over het vermogen wat tijdens een schuldtraject gespaard is uit het vtlb.
Vooral in eenoudergezinnen geldt dat het kindgebonden budget (kgb) bedoeld is om uitgaven te doen ten behoeve van de kinderen en om een ruim genoeg weekbudget toe te laten. Het is niet de bedoeling om van het kgb te sparen voor onvoorziene situaties.

Bureau Wsnp heeft dit punt aangekaart bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. En zal het probleem ook bespreken bij de BPBI. Maar ook vanuit uw rol als Wsnp-bewindvoerder kunt u hier alert op zijn en dit zo nodig met de beschermingsbewindvoerder bespreken.