Uitbreiding lijst aanbieders minnelijke schuldregeling

Herziening op 25-6-2020

In het oorpronkelijke artikel vermeldden wij dat een controle door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM volstaat om op de lijsten opgenomen te worden. Inmiddels zijn wij tot het inzicht gekomen dat een controle door alleen het Kwaliteitsbureau niet volstaat. En nemen wij partijen niet op die niet gecontroleerd worden i.h.k.v. het uitvoeren van de schuldregeling.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Herziening op 7-5-2020

Wij maakten in onderstaand artikel onvoldoende duidelijk op welke partijen de genoemde lijsten zijn gericht . Om deze reden passen wij het artikel aan om dit alsnog duidelijk te maken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Geplaatst op 28 april 2020

Een stijging in het aantal particulieren, ondernemers en zzp'ers met probleemschulden door de corona-maatregelen lijkt onafwendbaar. Het is de vraag of gemeenten (i.h.k.v. de Wgs) deze hausse aan schuldeisers voldoende (kwalitatief) kunnen verwerken. Dit geldt extra voor de (ex‑)ondernemers en zzp’ers.

Om deze reden breidt Bureau Wsnp de twee lijsten uit voor aanbieders van de minnelijke schuldregeling . Deze lijsten zijn onderdeel van de Rechtwijzer.nl > contact, en worden door ons actief gepromoot bij vragen van de helpdesk en van het werkveld.
In de lijsten beperken wij ons tot professionele schuldhulpverleners zoals bedoeld in art. 48 lid 1 sub c Wck, en dan vooral advocaten, Wsnp-bewindvoerders en beschermingsbewindvoerders. In deze lijsten melden wij geen gemeenten, gemeentelijke kredietbanken of organisaties die in opdracht en voor rekening van gemeenten schuldhulpverlening uitvoeren (partijen zoals bedoeld in art. 48 lid 1 sub b Wck) of partijen die om niet een minnelijke schuldregeling uitvoeren. 

Tot nu toe vermeldde Bureau Wsnp alleen Wsnp-organisaties op de lijst. Nu hebben wij besloten om ook andere Wck-partijen te vermelden. Een voorwaarde is dat deze organisaties geauditeerd worden door een onafhankelijke instantie binnen het werkveld. Bijvoorbeeld door de NVVK.

Bent u een organisatie zoals hierboven bedoeld? Biedt u de minnelijke schuldregeling aan, en wordt u geauditeerd door een onafhankelijke instantie?  En wilt u vermeld worden op de lijst? Stuur ons dan een e‑mail via infowsnp@rvr.org.
 

Korte toelichting 'Wck-partij' zoals bedoeld in art. 48 lid 1 sub c Wck

De Wet op het consumentenkrediet bepaalt welke beroepsgroepen schuldbemiddeling (lees: de minnelijke schuldregeling) mogen uitvoeren. Hierin regelt art. 48 lid 1 sub c Wck dat o.a. Wsnp-bewindvoerders, faillissementscuratoren, advocaten en beschermingsbewindvoerders een minnelijke schuldregeling tegen betaling mogen uitvoeren.