Update Kenniswijzer: wijzigingen werkinstructie Minnelijke schuldregeling/Wsnp

Met ingang van 1 juni 2020 heeft de Raad een aantal wijzigingen doorgevoerd in de werkinstructies op Kenniswijzer. Ook de werkinstructie voor de minnelijke schuldregeling/Wsnp is gewijzigd.
U vindt hier de overzichtspagina werkinstructie O033 Minnelijke schuldregeling/Wsnp.

De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de Wsnp zijn: 

 1. Zakelijk rechtsbelang
  Een toevoegingsaanvraag met betrekking tot de toelating tot een minnelijke schuldregeling/Wsnp betreft altijd een privébelang, ongeacht hoe de schulden zijn ontstaan.
   
 2. Dwangvoorziening
  Een toevoeging wordt verstrekt voor een dwangvoorziening (moratorium, dwangakkoord, voorlopige voorziening) uitgevoerd door een advocaat, of door een Wsnp-bewindvoerder die deelneemt aan de Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II (het arrangement – art. 6 lid 1 en lid 2 RtbwII).
   
 3. Verweer beëindiging Wsnp
  Er wordt een toevoeging verstrekt voor de zitting bij de rechtbank over het verweer tegen de tussentijdse of reguliere beëindiging van de Wsnp zonder schone lei, waarvoor de schuldenaar in persoon wordt uitgenodigd.

Vanwege de actualiteit is een aantal van de oorspronkelijk geplande wijzigingen aangepast of uitgesteld. Het is raadzaam om alle wijzigingen goed tot u te nemen.