Update preferentielijst

Toevoeging op 25-5-2020

Onderstaande publicatie is op basis van een aantal reacties uit de praktijk inmiddels aangevuld met enkele niet eerder vermelde wettelijke voorrechten. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Geplaatst op 28-4-2020

In allerlei wettelijke bepalingen is een wirwar aan voorrechten gecreëerd m.b.t. vorderingen tot vergoedingen. Mr. H.A. Stein stelde in 1995 een prachtig schema samen van deze voorrechten, in het werkveld beter bekend als 'de preferentielijst'. De lijst is in 2010 herzien. Sindsdien hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, die niet tussentijds zijn verwerkt in de lijst. Bureau Wsnp ontving de laatste tijd veel vragen over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. preferentie.
 

Preferentielijst bijgewerkt

Eind 2019 heeft Bureau WSNP daarom op zich genomen het schema bij te werken en in het bijzonder om vervallen wetsartikelen/voorrechten te verwijderen en nieuwe toe te voegen. Tevens zijn onder alle veelgebruikte genoemde wetsverwijzingen links ingevoegd welke het mogelijk maken snel ’door te klikken‘ naar wetstechnische informatie.
Daarna is de aangepaste lijst voorgelegd aan enkele rechtbankmedewerkers die er nuttige aanvullingen op hebben gedaan. Dit heeft geresulteerd in bijgaande geactualiseerde lijst versie mei 2020, naar voorbeeld van mr. H.A. Stein.
 

Feedback, aanvullingen of fouten?

Mocht u aanvullingen hebben of fouten constateren, dan horen wij dat heel graag, zodat we die kunnen verwerken in een nieuwe versie, via infowsnp@rvr.org.
 

Preferentielijst

De nieuwe (en oude) preferentielijst kunt u hieronder downloaden, en is tevens toegevoegd aan de pagina Recofa richtlijnen en standaarddocumenten. De oude lijst is verschoven naar het archief