Hoe ziet de vtlb-calculator er in 2021 uit?

De vtlb-calculator zal per 1 januari  (of per 1 juli 2021) ingrijpend wijzigen. Hoe zit dit ook alweer en waarom staat de datum van 1 juli 2021 tussen haakjes?

Inwerkingtreding Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Zoals u weet gaat de langverwachte en al jaren uitgestelde Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) nu toch echt in per 1‑1‑2021. Gemeentes, deurwaarders en andere betrokken partijen zijn nu met volle kracht bezig met de implementatie. De beslagvrije voet zoals zij die zullen gaan berekenen komt primair tot stand door een systeemkoppeling met de belastingdienst, de polisadministratie van het UWV en de Basisregistratie Personen. Er resulteert daardoor automatisch een beslagvrije voet. Secundair zijn individuele en handmatige aanpassingen mogelijk.

De beslagvrije voet maakt op wettelijke gronden, en niet vrijblijvend, onderdeel uit van het vtlb, zoals dat door onder andere bewindvoerders en schuldregelaars wordt gebruikt. Daarom moeten zij deze kunnen berekenen, of kunnen beschikken over de uitkomst van een correcte beslagvrijevoet berekening. Partijen zoals bewindvoerders en schuldregelaars hebben echter geen wettelijke bevoegdheden zoals bijv. deurwaarders, om dit op een vergelijkbare manier te doen.
 

Burgertool maakt deel uit van nieuwe vtlb-calculator

In de planning van het ministerie van SZW zit echter ook een zogenaamde burgertool waarmee iedere burger zijn eigen beslagvrije voet kan berekenen of controleren. Het is deze tool die deel zal gaan uitmaken van de vtlb-calculator zoals die op tot op heden is aangeboden. De uitkomst van deze tool zal aldus een gegeven zijn dat uniform is. De overige elementen die deel uitmaken van de vtlb-berekening zullen deels ongewijzigd blijven maar zeker ook deels veranderen. Voorbeelden daarvan zijn dat er een noodzakelijk invoerveld moet komen voor het bruto jaarinkomen; dat de reserveringstoeslag gaat vervallen; en dat een veelheid aan gegevens niet meer ingevoerd hoeft te worden. Denk hierbij aan alle toeslagen, premie zorgverzekering etc. Deze gegevens kunnen overigens nog wel relevant zijn voor bijvoorbeeld een budget, maar niet meer voor de berekening van het vtlb.
 

Beschikbaarheid burgertool onzeker

Tot begin juli was de verwachting dat de burgertool tijdig beschikbaar zou zijn waardoor inbouw ervan in de vtlb-calculator en de plug-in mogelijk zou zijn. In dat geval kan per 1‑1‑2021 de nieuwe calculator een feit zijn. Inmiddels is dat iets minder zeker geworden omdat het Ministerie dat de tool ontwikkelt, niet weet of dit haalbaar is. Binnen de Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa is afgesproken dat op uiterlijk 21/9 hierin een go of no-go beslissing wordt genomen, waarbij no- go staat voor uitstel van de nieuwe Vtlb-calculator van een half jaar tot 1‑7‑2021.

Als op 21/9 duidelijk is dat de burgertool wél beschikbaar is dan zijn de vtlb-werkgroep en de technische ondersteuners in de werkgroep voorbereid op snelle actie. Alle overige beslissingen zijn dan genomen en het ontwikkelen van een nieuwe calculator per 1‑1‑2021 ligt dan op schema. In dat geval zullen we u zo spoedig mogelijk daarna nader informeren over het tijdpad dat leidt tot toepassing van de nieuwe beslagvrije voet binnen het vtlb per 1‑1‑2021. Ook verwachten we dan meer te kunnen vertellen over de noodzakelijke en vermoedelijk deels door Bureau Wsnp verzorgde bijscholing, vermoedelijk groepsgewijs en online.

Als op 21/9 duidelijk wordt dat de burgertool niet tijdig beschikbaar is dan wordt de invoer van de nieuwe vtlb calculator een half jaar uitgesteld en zullen wij u daarover zo spoedig mogelijk informeren. In dat geval zal de nieuwe calculator er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel zijn per 1‑7‑2021. Per 1‑1‑2021 zal er dan de gebruikelijke update komen van de huidige vtlb-calculator.

Let op: de nieuwe wet gaat sowieso in per 1‑1‑2021 ongeacht of de burgertool tijdig beschikbaar komt of niet.

Vragen over de aanstaande wijzigingen?

Vragen over de nieuwe vtlb-calculator kunt u per e‑mail voorleggen aan Pauline de Wit- van Schie, stafmedewerker Bureau Wsnp, op infowsnp@rvr.org.