Vtlb: Corona en vrij te laten bedrag (zorgbonus, thuiswerkvergoeding, enz.)

De afgelopen maanden zijn er bij de helpdesks van Bureau Wsnp en Nvvk verschillende vragen binnen gekomen over bijzondere situaties vanwege corona. De Werkgroep Rekenmethode heeft de belangrijkste vragen besproken. Hieronder informeren wij u over een aantal onderwerpen. 
 

Valt de bonus van € 1.000,- die het kabinet aan de zorgmedewerkers heeft toegekend in de boedel?

Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden krijgen een bonus van € 1.000 netto. Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht.

Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. Dus de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, ambulancezorg, gehandicaptenzorg, revalidatiezorg, wijkverpleging, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en andere zorgsectoren. De bonus wordt naar verwachting in december uitbetaald.

Recofa heeft besloten dat deze bonus van € 1.000,- netto (eind 2020) voor zorgmedewerkers, gelet op het bijzondere karakter, geheel buiten de boedel valt. Een belangrijk argument daarbij is dat de landelijke overheid ook heeft geregeld dat deze specifieke bonus een netto bedrag is dat geen invloed heeft op de toeslagen.
 

En andere bonussen die door werkgevers worden uitgekeerd?

Er zijn meer beroepsgroepen die in deze periode extra inzet hebben getoond en die van hun werkgever een bonus ontvangen. Deze bonussen worden – zoals gebruikelijk – gezien als extra inkomen in de maand waarin ze zijn ontvangen. Ze zijn fiscaal belast en vallen in de boedel voor zover ze boven het vtlb in de betreffende maand uitkomen.
 

Hoe zit het met de thuiswerkvergoeding?

Sinds half maart werken veel mensen (gedeeltelijk) thuis en we voorzien dat dit nog enige tijd zal duren. Het Nibud heeft berekend dat thuiswerken ongeveer € 2,00 per dag aan extra kosten met zich meebrengt (denk aan elektriciteit, gas, maar ook koffie en toiletpapier). Als schuldenaren een onkostenvergoeding voor het thuiswerken van de werkgever ontvangen, mag hiervan € 2,00 per thuiswerkdag vrijgelaten worden. Ontvangt men geen vergoeding, dan is geen correctie in het nominaal deel mogelijk. Een schuldenaar kan natuurlijk wel een verzoek doen aan zijn werkgever tot een vrijgelaten vergoeding.
 

Wat gebeurt er met de reiskostenvergoeding die nog steeds maandelijks uitbetaald wordt?

De fiscus heeft officieel goedgekeurd dat reiskostenvergoeding uitbetaald mag worden zolang de coronamaatregelen nog gelden én de vergoeding vóór 13 maart 2020 is toegekend. zie ook Belastingdienst: vragen en antwoorden m.b.t. coronacrisis.

Het kan per dossier verschillen óf en hoeveel reiskosten er maandelijks worden gemaakt. De vaste kosten van de auto blijven doorlopen en een OV-abonnement kan soms niet per direct opgezegd worden. Inmiddels wordt er weer vaker op kantoor gewerkt en dit brengt reiskosten met zich mee. 
Het kan dus goed zijn dat in sommige dossiers de reiskosten vergoeding, hoewel er niet of minder gereisd wordt, behouden mag blijven en het vtlb ongewijzigd blijft. Schuldenaren kunnen er echter niet bij voorbaat van uitgaan dat de gehele reiskostenvergoeding behouden kan blijven, en de bewindvoerder zal per dossier moeten bekijken of het vtlb gezien de specifieke situatie opnieuw berekend moet worden en/of anders omgegaan moet worden met de reiskosten(vergoeding).