Meerjarenbeleidsplan

 

Hier vindt u het meerjarenbeleidplan van de Raad voor Rechtsbijstand met betrekking tot de uitvoering en werking van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) voor de periode 2015-2018.


 

Meerjarenbeleidsplan 2015-2018