Commissies

Bureau Wsnp wordt op verschillende terreinen ondersteund door commissies. Hieronder staat per commissie een korte beschrijving en de leden worden genoemd.
 

Bezwaarcommissie

Tegen elke besluit van Bureau Wsnp kan een bezwaarschrift worden ingediend. De Commissie voor bezwaar adviseert Bureau Wsnp, eventueel na een hoorzitting, over het te nemen besluit op zo'n bezwaarschrift. De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • De heer mr. drs. J.H.G.H. (Henk) Ananias MSc PMP, voorzitter
 • De heer mr. H.A.G. (Gjalt) Schippers, voorzitter
 • De heer mr. A.A. (Adriaan) Kop, voorzitter
 • Mevrouw mr. R. (Rishma) Gainda, plaatsvervangend voorzitter
 • Mevrouw mr. F.A.M. (Femke) de Bruijcker-Rethans
 • De heer mr. J.F. (Hans) Penning de Vries

Regelgeving bezwaar

 1. Reglement van de Commissie voor bezwaar van Wbtv en Wsnp
 2. Benoemingsbesluit voorzitters en leden Commisie voor bezwaar van Wbtv en Wsnp

Klachtenadviescommissie Wsnp

Klachten in het kader van de klachtenregeling voor bewindvoerders Wsnp kunnen worden ingediend bij de Raad. Bij de beslissing of de klacht gegrond of ongegrond is wordt de raad bijgestaan door de commissie. De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • De heer mr. J.J. Groen – (plaatsvervangend) voorzitter
 • De heer mr. R. Cats – (plaatsvervangend) voorzitter
 • De heer F. Strijbos
 • Mevrouw R. van der Wiel
 • Mevrouw M. Kuijper
 • Mevrouw J. Logtenberg

PE-adviescommissie

De PE-adviescommissie adviseert Bureau Wsnp over de puntentoekenning voor PE-activiteiten. De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Mw. I. de Meersseman
 • Mevrouw mr. C. Koppelman
 • De heer mr. J.A. Pitstra

Regelgeving PE-advies

 1. Toelichting art. 2.4 Beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register
 2. (Her)benoemingsbesluit leden Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp
 3. Instellingsbesluit Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp
 4. Werkwijze Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp

Klankbordgroep

Klankbord voor Bureau Wsnp om te peilen hoe de doelgroep bewindvoerders staan tegenover beleid en ideëen. De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Mw. S. Zinger
 • Mw. M. Denayère
 • Mw. D. Quasters
 • Mw. F. Gevaert
 • Mw. J. Dirkzwager
 • Mw. G van den Berg
 • De heer S. Cisci
 • De heer H. Lagendaal