Informatie voor beroepsmatig betrokkenen

Informatie voor beroepsmatig betrokkenen

Vanuit uw beroep krijgt u te maken met personen met problematische schulden. Vaak weten deze mensen niet waar zij met hun schuldprobleem terecht kunnen. Het gaat daarbij meestal om vragen over het starten van schuldhulpverlening of om vragen over de schuldhulpverlening zelf. Onderstaand vindt u algemene informatie. Bureau Wsnp verzorgt trainingen, voorlichting en presentaties over verschillende onderdelen van de Wsnp. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u mailen naar info@bureauwsnp.nl

Besluit aanwijzing opleidingsinstelling Wsnp

Wilt u aangewezen worden als erkende opleidingsinstelling? Dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij Bureau Wsnp.

Lees meer

Voorlichtingsfilmpjes

In onze voorlichtingsfilmpjes ziet u welk traject u doorloopt als u in aanmerking bent gekomen voor de Wsnp.

Lees meer

Model verzoekschriften

Model verzoekschriften

Hier vindt u de model-verzoekschriften van toelating tot de Wsnp en de dwangmiddelen.

Lees meer

Brochures

Brochures

Hier vindt u de brochures van Bureau Wsnp.

Lees meer

Berekening vrij te laten bedrag

Berekening vrij te laten bedrag

Hier vindt u de meest recente versie van de Vtlb-calculator

Lees meer