Aanwijzing opleidingsinstelling Wsnp

Lijst erkende opleidingsinstellingen

Door Bureau Wsnp erkende opleidingsinstellingen vindt u op deze pagina
 

Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wsnp

Op 1 januari 2016 is in werking getreden het Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wsnp.

Dit besluit biedt opleidingsinstellingen de mogelijkheid om aangewezen te worden als erkende opleidingsinstelling voor permanente educatie of voor het aanbieden van de basisopleiding Wsnp.
Erkende instellingen hoeven niet jaarlijks punten aan te vragen bij Bureau Wsnp voor hun bijscholing. Voor de basisopleiding geldt dat uiteraard niet. Een erkende instelling kan zelf het aantal punten bepalen (conform art. 2.4 beleid) die aan bepaalde scholing wordt toegekend. Wsnp-bewindvoerders zijn ervan verzekerd dat scholingsactiviteiten die door een erkende instelling wordt aangeboden, voldoen aan de voorwaarden die voortvloeien uit het beleid. Scholingsactiviteiten gevolgd bij erkende opleidingsinstellingen staan dan ook niet ter discussie.

Is uw organisatie aangewezen als erkende instelling? Dan kan de Raad tussentijds controleren of de door u aangeboden scholingsactiviteiten nog voldoet aan de voorwaarden.

Voor het aanvragen van een aanwijzing moet de organisatie een aantal stukken overleggen, waarbij het Kwaliteitsplan centraal staat. Hierin moet de instelling de volgende onderdelen beschrijven:

  1. de visie en strategie van de opleidingsinstelling;
  2. de organisatie van scholingsactiviteiten;
  3. de wijze waarop scholingsactiviteiten relevant zijn voor bewindvoerders, en hoe een scholingsactiviteit hiertoe vorm krijgt;
  4. de wijze waarop het niveau van een scholingsactiviteit wordt geborgd;
  5. de wijze waarop de opleidingsinstelling de inbreng van bewindvoerders waarborgt bij de totstandkoming, evaluatie en verbetering van een scholingsactiviteit;
  6. op welke wijze de deskundigen van de scholingsactiviteiten worden geselecteerd en begeleid;
  7. de wijze waarop wordt gecontroleerd dat kennisoverdracht heeft plaatsgevonden;
  8. de wijze waarop kwaliteit van de opleidingsinstelling wordt geborgd;
  9. de wijze waarop alle informatie van de aangeboden scholingsactiviteiten wordt gearchiveerd.

Daarnaast dient per scholingsactiviteit een digitaal portfolio te worden bijgehouden.

De Raad neemt een besluit tot aanwijzing wanneer aan alle voorwaarden voldaan is. Mocht een instelling tussentijds tot aanpassing van de regels overgaan, dan dienen zij dat aan de Raad mede te delen. De raad beoordeelt dan of nog steeds aan de voorwaarden voldaan is.

U kunt uw kwaliteitsplan mailen naar certificaat@bureauwsnp.nl.