Erkende opleidingsinstelling

Toelichting erkende opleidingsinstelling

Elke bewindvoerder moet zijn kennis op peil houden door periodiek bijscholing te volgen. Bureau Wsnp controleert elke cursus; aan elke positief beoordeelde PE-activiteit worden PE-punten toegekend. Goedgekeurde scholingen en de toegekende punten worden gepubliceerd in de puntenlijst.

Erkende opleiders hoeven hun cursussen niet te laten controleren; zij mogen zelf - conform het beleid - punten toekennen aan hun PE-activiteiten. Alleen opleidingsinstellingen die voldoen aan de voorwaarden, worden door Bureau Wsnp aangewezen als erkende opleidingsinstelling. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen.

 

Erkende opleidingsinstellingen:

Deze instellingen hebben een kwaliteitsplan opgesteld en aangetoond dat zij aan de voorwaarden voor een erkende opleiding voldoen.
 

Erkende opleidingsinstelling

Keurmerk

Mies & Partners

EO012018

OSR Juridische Opleidingen

EO022018

Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp

EO032018

Finqo Academy

EO042018

Bout Advocaten

EO052018

Praktikos

EO062018

Learncare Academy

EO012019

Schuldhulpacademie

EO022019

 

Heeft u een scholingsactiviteit bij een erkende opleiding met succes afgerond?

Bewaart u dan het certificaat. Bureau Wsnp controleert uw PE-punten tijdens een audit.

Let op: of een scholingsactiviteit relevant is, blijft een individuele afweging van de Wsnp bewindvoerder.

 

Keurmerk erkende opleiders

Vanaf 2018 introduceert Bureau Wsnp een keurmerk voor erkende opleiders. Alle door Bureau Wsnp aangewezen erkende opleiders ontvangen het keurmerk. Het keurmerk is afgebeeld als een 'vaantje' en is voorzien van een uniek kenmerk - het nummer onderaan.
 

Voorbeeld keurmerk erkende opleider

Voorbeeld keurmerk erkende opleiders
 

Het keurmerk biedt twee voordelen:

  1. De opleidingsinstelling kan met het keurmerk opvallend uitdragen dat Bureau Wsnp de opleidingsinstelling heeft positief heeft beoordeeld;
  2. Een bewindvoerder kan eenvoudig de juistheid van het keurmerk nagaan; het unieke kenmerk vermelden wij in de lijst erkende opleiders en in de  puntenlijst

De opleidingsinstelling is vrij om het keurmerk te plaatsen op zijn certificaten van deelname/diploma‚Äôs, website, enzovoort. 
 

Verzoek tot aanwijzing erkende opleidingsinstelling

Een opleidingsinstelling kan Bureau Wsnp schriftelijk verzoeken om haar aan te wijzen als erkende opleidingsinstelling. Het schriftelijke verzoek dient te worden onderbouwd met een kwaliteitsplan. De details van het verzoek en het kwaliteitsplan staan beschreven in artikel 2 en 3 van het Besluit aanwijzing opleidingsinstelling Wsnp.

Het verzoek ontvangen wij graag per email op infowsnp@rvr.org.

Audit aangewezen erkende opleiders

Bureau Wsnp blijft de kwaliteit van de erkende opleidingen controleren. Blijkt op enig moment dat een opleider niet voldoet aan de voorwaarden, dan kan Bureau Wsnp de aanwijzing intrekken. Tijdens de audit worden onder andere de portfolio's van de (Wsnp-gerelateerde) scholingsactiviteiten gecontroleerd. Details van het portfolio staan beschreven in artikel 4 van het Besluit aanwijzing opleidingsinstelling Wsnp.