Checklist Wsnp verzoekschrift en Routekaart Wsnp

Schouders Eronder en Bureau Wsnp bieden schuldhulpverleners twee hulpmiddelen aan ter begeleiding van het verzoek voor toelating tot de Wsnp. Met behulp van deze infographics kan de schuldhulpverlener eenvoudig nagaan of alle stappen doorlopen zijn en of alle vereiste informatie aangeboden wordt. Dit zodat de Wsnp-toelatingszitting doelmatig uitgevoerd kan worden.

Beide stukken zijn uitgewerkt in klare taal. Hiermee kan de schuldenaar zelf ook de stukken gebruiken. 

De bestanden staan vermeld onder het kopje 'Bent u schuldhulpverlener? ' op de pagina 'Verzoekschrift toelating Wsnp en bijbehorende stukken' Hieronder geven wij een korte toelichting.
 

Routekaart verzoekschrift Wsnp

De routekaart verzoekschrift Wsnp is een handige infographic waarin u puntsgewijs de belangrijkste toelatingscriteria kunt nagaan in het kader van de toelating tot de Wsnp. Zo kunt u nagaan of alle vereiste stappen zijn doorlopen en of de schuldenaar voldoet aan de belangrijkste vereisten. 

Routekaart
 

Checklist

Met de checklist verzoekschrift Wsnp controleert u of het verzoekschrift volledig is ingevuld en alle vereiste bijlagen bijgevoegd zijn en voldoende recent zijn.  

Checklist Checklist