Audits

Bureau Wsnp is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van bewindvoerders en bewindvoerderorganisaties. De Raad voert daarom audits uit bij bewindvoerderorganisaties. De audits worden uitgevoerd door Bureau Wsnp.
 

Kwaliteitsaudit

Eénmaal per drie jaar voert Bureau Wsnp een kwaliteitsaudit uit waarbij een kantoorbezoek plaatsvindt. De auditors controleren hierbij of de organisatie en de Wsnp bewindvoerders voldoen aan de voorwaarden van de betreffende beleidsregels. Hierbij worden ook onderdelen besproken die uit de jaarlijkse check naar voren komen. Naast de controlefunctie is het bezoek ook vooral bedoeld om ideeën en ervaringen uit te wisselen en om te bespreken hoe het binnen het kantoor loopt.
 

Jaarlijkse checklist

Bureau Wsnp controleert jaarlijks of er voldaan wordt aan de voorwaarden voor inschrijving in het Wsnp-register. Voor de jaarlijkse check is geen kantoorbezoek vereist. De check gebeurt deels op basis van de gegevens in het systeem van de Raad en deels op basis van gegevens die opgevraagd worden door de bewind-voerdersorganisatie. Jaarlijks stuurt Bureau Wsnp hiervoor een checklist naar de Wsnp-organisaties. Na ontvangst controleert Bureau Wsnp de gegevens.
Wanneer er aanleiding voor is, nemen we contact op met de betreffende organisatie. In de jaarlijkse check wordt onder andere het vereiste van van ten minste tien benoemingen per jaar gecontroleerd en ook of de bewindvoerder niet het maximum aantal te behandelen zaken overschrijdt.
 

Erkenningsaudit

Een beginnende organisatie moet, voordat zij erkend wordt, een erkenningsaudit ondergaan. Na een jaar wordt de situatie nogmaals bekeken. Als ook deze audit succesvol wordt doorlopen, ontvangt het kantoor een auditverklaring en kunnen zij gebruik maken van een keurmerk. De auditverklaring is doorgaans drie jaar geldig.
 

Relevante besluiten en stukken