Bezwaar maken tegen een besluit

Bent u het niet eens met een besluit dat u namens de minister van Veiligheid en Justitie van Bureau Wsnp heeft ontvangen? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Het bezwaar moet u indienen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. De verzenddatum staat op het besluit vermeld. Ook als u nog niet alle gegevens heeft, moet u uw bezwaarschrift binnen zes weken indienen. U krijgt dan de gelegenheid om de ontbrekende informatie binnen een bepaalde termijn alsnog te sturen.


Hoe dient u een bezwaarschrift in?

Op deze pagina leggen wij uit hoe u een bezwaarschrift indiendt. 


Hoe wordt mijn bezwaar afgehandeld? 

Op deze pagina geven wij uitleg over de procedure van een bezwaar. 


Hoe machtig ik iemand om namens mij een bezwaar in te dienen?

Op deze pagina leggen wij uit hoe u iemand machtigt om namens u een bezwaar in te dienen. 


Commissie voor bezwaar

Bureau Wsnp wordt op verschillende terreinen ondersteund door commissies. De Commissie voor bezwaar adviseert Bureau Wsnp, eventueel na een hoorzitting, over het te nemen besluit op een bezwaarschrift. Meer informatie over de commissie voor bezwaar vindt u op deze pagina


Formulieren