Een bewindvoerdersorganisatie starten?

Wilt u een bewindvoerdersorganisatie Wsnp starten?

Dan kunt u een verzoek tot erkenning van uw organisatie indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Zie het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina. 

 

Regels m.b.t. inschrijving bewindvoerderorganisaties Wsnp

Op 1 januari 2016 zijn nieuwe beleidsregels in werking getreden over de inschrijving Wsnp-bewindvoerders en Wsnp bewindvoerdersorganisaties. Voor verdere uitleg, zie deze pagina.

 

Relevante besluiten:  

Inschrijf- en wijzigingsformulier