Gegevens register wijzigen

Wilt u gegevens wijzigen zoals deze bij ons geregistreerd staan? U kunt de wijzigingen doorgeven aan ons via het onderstaande wijzigingsformulier. Wij ontvangen uw formulier graag volledig ingevuld en ondertekend op infowsnp@rvr.org.

Denk aan wijzigingen zoals:

  • NAW;
  • E mailadres;
  • bankrekeningnummer;
  • Wsnp-organisatie;
  • deelname arrangement;
  • Iets anders.

Formulieren

Wsnp-bewindvoerders

Wsnp-organisaties

Dossiergegevens wijzigen

Zie pagina Wsnp-dossiergegevens wijzigen.