Permanente Educatie

Bureau Wsnp heeft beleid vastgesteld voor een systeem van permanente educatie voor bewindvoerders Wsnp die geen advocaat zijn. Uitgangspunt is dat bewindvoerders Wsnp niet-advocaten zich moeten blijven ontwikkelen in hun vak en zelf verantwoordelijk zijn voor de bijscholing die zij volgen. Zij kunnen hier zelf invulling aan geven.
Meer details vindt u in artikel 2.4 (en de toelichting) van de beleidsregels.
 

Keurmerk educatie

Vanaf 2018 kent Bureau Wsnp aan elke positief gewaardeerde PE-activiteit een keurmerk educatie toe. Hier vindt u een toelichting van het keurmerk educatie.
 

Scholingsactiviteiten waarvoor PE-punten zijn toegekend

Aanvraagformulier PE-spunten

De procedure en criteria voor puntentoekenning vindt u in artikel 2.4 (en de toelichting) van de beleidsregels. Zowel Wsnp-bewindvoerders als opleiders kunnen een PE-verzoek indienen:

Aanwijzing opleidingsinstelling Wsnp

Vanaf 1 januari 2016 geldt Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wsnp. Voor verdere uitleg, zie deze pagina.