Wsnp portaal

Wsnp-bewindvoerders en/of administratief medewerkers van een Wsnp-bewindvoerderskantoor, kunnen via het portaal subsidieverzoeken, nul-declaraties en ontkoppelverzoeken indienen. Verder biedt het portaal inzicht in o.a. de lopende dossiers, de status van de ingediende verzoeken, de toegekende subsidiebedragen en de nog openstaande voorschotten. 
 

Inloggen op het portaal

  1. Om in te kunnen loggen heeft u een eHerkennings-inlogmiddel nodig. Deze kunt u aanvragen bij één van de 6 providers. Meer informatie vind u op eherkenning.nl. Ons portaal werkt met betrouwbaarheidsniveau EH3.
  2. Wanneer u een inlogmiddel heeft aangeschaft dan kunt u inloggen op het portaal via login.rvr.org.

Let op! Het portaal werkt alleen goed in een moderne webbrowser met de laatste versie. Houdt uw browser daarom up-to-date. De meestgebruikte webbrowsers zijn Edge, Firefox, Chrome of Safari .
 

De eerste keer inloggen

Wanneer u voor het eerst inlogt op het portaal, krijgt u een melding dat uw inlog mislukt is. Dit komt omdat uw persoonlijke kenmerk van eHerkenning nog moet worden verwerkt in ons systeem.
 

Heeft u KPN, Digidentity of Reconi als provider?

Dan krijgt u bij het inloggen de keuze om persoonsgegevens zoals uw voornaam, voorvoegsel, achternaam en geboortedatum in te vullen. Als u daarvoor kiest, dan kunnen wij automatisch uw persoonlijke kenmerk verwerken in ons systeem. Binnen enkele werkdagen krijgt u bericht dat u in kunt loggen op het portaal.
 

Heeft u Zlogin, Quovadis of We-ID/Connectis als provider?

Dan wordt bij het inloggen het KvK-nummer meegegeven. Wij weten dus dat er iemand van uw organisatie ingelogd heeft, we weten alleen niet wie.

Wilt u in dat geval aan Bureau Wsnp doorgeven welke persoon van uw organisatie heeft geprobeerd in te loggen. Het is voldoende als u de voor- en achternaam doorgeeft en de datum van de inlogpoging. Het doorgeven van deze gegevens kan via email naar infowsnp@rvr.org. Wij verwerken handmatig het persoonlijke kenmerk in ons systeem. Binnen enkele werkdagen krijgt u bericht dat u in kunt loggen op het portaal.
 

Handleiding voor het portaal

Hier vindt u de handleiding voor het gebruik van het portaal. 
 

Vragen?

Heeft u problemen bij het inloggen of het gebruik van het portaal, dan kunt u contact opnemen met Bureau Wsnp via infowsnp@rvr.org of via telefoonnummer 088 ‑ 787 1910 (tussen 9.00 en 17.00 uur).