Protocol overdracht Wsnp-zaken

Regelgeving

  1. Protocol overdracht Wsnp-zaken
  2. Bijlage 2: Verklaring overdracht van archiefbescheiden (digitaal invullen)
  3. Bijlage 3: Belangrijke informatie voor het overdragen dossier (digitaal invullen)

Toelichting

Tijdens de Wsnp komt het voor dat een Wsnp-bewindvoerder genoodzaakt is een Wsnp-zaak over te dragen aan een vervangende Wsnp-bewindvoerder. Gebleken is dat er onduidelijkheid bestaat over de uitvoering van de overdracht en dat een standaard procedure ontbreekt. 

Bureau Wsnp heeft deze signalen ontvangen en poogt de situatie te verbeteren. Om de overdracht in goede banen te geleiden heeft Bureau Wsnp het ‘Protocol overdracht Wsnp-zaak’ opgesteld. Het protocol is opgesteld in samenwerking met Wsnp-bewindvoerders. Het beschrijft stapsgewijs acties die een effectieve en volledige zaakoverdracht waarborgen binnen een acceptabele termijn.   
Het is raadzaam dat bewindvoerders bij een Wsnp-overdracht het protocol volgen. 

Het protocol behandelt onder andere de volgende onderdelen: 

  1. Wsnp-vergoeding en het voorschot; 
  2. Initiatief voor uitvoering procedure ligt bij de overdragende bewindvoerder, binnen de gestelde termijnen; 
  3. Goed overleg tussen de bewindvoerders en de rechtbank is een pre voor een effectieve overdracht! 

De link naar het protocol vindt u bovenaan deze pagina. Wij staan open voor vragen en feedback over het protocol op  info@bureauwsnp.nl.