Toevoegen bewindvoerders Wsnp

De Raad heeft de Regeling toevoegen bewindvoerders WSNP II (hierna: het arrangement) vastgesteld. Het arrangement maakt het mogelijk dat Wsnp bewindvoerders de verzoekschriften voor de dwangvoorzieningen uitvoeren. En hiervoor in aanmerking komen voor een toevoeging. Het gaat hierbij alleen om de volgende verzoekschriftprocedures:

 1. moratorium ( art. 287b Fw);
 2. dwangakkoord ( art. 287a Fw);
 3. voorlopige voorziening ( art. 287 lid 4 Fw).

Om gebruik te maken van het arrangement moet een een bewindvoerder een overeenkomst aangaan met de Raad. Hiervoor moet de bewindvoerder aan een aantal voorwaarden voldoen.
 

Aanmelden arrangement

Afdeling RvR Inschrijvingen behandelt uw aanmelding voor het arrangement. Bureau Wsnp voorziet de afdeling van onderstaande gegevens en geeft een advies. Voor vragen over de inschrijving kunt u contact opnemen via +31 (0)88 - 787 10 00 of afdelinginschrijven@rvr.org
 

De Raad sluit een overeenkomst met bewindvoerders die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. staat geregistreerd in het Reglement Register Bewindvoerders bij de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp;
 2. heeft tenminste 50 schuldsaneringzaken afgewikkeld;
 3. kan een certificaat overleggen van 4 studiepunten van een door de Raad goedgekeurde permanente educatie over de betreffende verzoekschriftprocedures;
 4. is bekend met de Werkinstructie verzoekprocedures moratorium, voorlopige voorziening en dwangakkoord.

De Raad zet de overeenkomst voort als de bewindvoerder voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. De bewindvoerder blijft aangemeld in het Wsnp register; en 
 2. De bewindvoerder voert elk jaar tenminste 10 van de hierboven vermelde verzoekschriftprocedures uit waarvoor een toevoeging wordt toegekend; en 
 3. De bewindvoerder behaalt per periode van drie jaar tenminste 4 PE-punten met betrekking tot (onderwerpen die samenhangen met het voeren van) de verzoekschriftenprocedures genoemd in de regeling.

De PE-punten mogen onderdeel zijn van de 36 PE-punten die behaald moeten worden voor de inschrijving Wsnp-register ( art. 2.4.1 Beleidsregels inschrijving Wsnp-register). 
 

Hoe meldt u zich aan?

Staat u geregistreerd bij Bureau Wsnp én heeft u inmiddels 50 Wsnp-zaken afgewikkeld? Dan kunt u zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier (zie punt 3). Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan stuurt afdeling Inschrijvingen u de overeenkomst toe met het verzoek deze ondertekend te retourneren. Daarna wordt u ingeschreven en ontvangt u de inschrijvingsbevestiging en een informatiepakket met uitleg over het aanvragen van de toevoeging. 

Voldoet u niet aan de voorwaarden dan, zal uw verzoek worden afgewezen. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen.
 

Permanente educatie arrangement

Onderstaande PE-activiteiten zijn positief geaccrediteerd voor het arrangement.
 

Moratorium, dwangakkoord & voorlopige voorzieningen

Opleider

Inhoud scholing

Datum

Keurmerk

P

Noordam Advocatuur (link)

Moratorium, dwangakkoord & voorlopige voorzieningen

19-11-'20
26-11-'20

PE0632019

6

Kerckebosch Studiecentrum (link)

Dwangmiddelen in het minnelijke traject (SHV module 5)

 

PE0712019

5

Asessor (link)

Opleiding Breed-moratorium, Vovo, Moratorium en dwangakkoord

Incompany

PE0792019

6

Relevante besluiten en stukken

Aanvragen toevoeging

 1. Werkinstructie verzoekprocedures moratorium, voorlopige voorziening en dwangakkoord
 2. Formulier aanvraag toevoeging
 3. Eigen verklaring Schuldsaneringsregeling
 4. Declaratieverzoek einde toevoegzaak Bewindvoerders

Regelgeving en aanmelden Arrangement

 1. Regeling Toevoegen Bewindvoerders Wsnp II
 2. Aanmeldformulier Regeling toevoegen bewindvoerders WSNP
 3. Mutatieformulier Toevoegingen Bewindvoerders
 4. Uw contactgegevens vermelden in het openbaar register