Uitschrijving: wat te doen als u stopt met uw werk als Wsnp-bewindvoerder?

Heeft u besloten te stoppen als Wsnp-bewindvoerder? Dan kunt u dit kenbaar maken aan ons via het uitschrijvingsformulier Wsnp-bewindvoerder. Wij ontvangen het uitschrijvingsformulier graag volledig ingevuld en ondertekend via infowsnp@rvr.org. Hieronder vindt u de verschillende werkwijzen.
 

Belangrijk: wat gebeurt er met uw Wsnp-zaken?

Het is voor Bureau Wsnp van belang om te weten wat er met uw Wsnp-zaken gaat gebeuren. Informeer ons en de rechtbank over uw lopende zaken. Een lijst van alle lopende zaken kunt u zelf uitdraaien via het portaal of opvragen bij Bureau Wsnp.
 

1. Werkwijze geen lopende zaken bij uitschrijving

Als u stopt als Wsnp-bewindvoerder en heeft u geen lopende zaken meer op uw naam staan, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via het hiervoor genoemde uitschrijvingsformulier Wsnp-bewindvoerder.
 

2. Werkwijze van afwikkeling lopende zaken bij uitschrijving

Als u stopt als Wsnp-bewindvoerder en u bent op dit moment nog bezig met de afwikkeling van de lopende zaken, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via het hiervoor genoemde uitschrijvingsformulier Wsnp-bewindvoerder.
 

3. Werkwijze overdracht van zaken bij uitschrijving

Als u stopt als Wsnp-bewindvoerder en u draagt uw lopende zaken (met toestemming van de rechtbank) over naar een Wsnp-bewindvoerder van een andere organisatie, dan dient u deze overdracht zelf onderling te regelen. U vindt informatie over de verdeling van de vergoeding en het voorschot op onze pagina Protocol overdracht Wsnp-zaken. Maak dit ook kenbaar aan ons via het hiervoor genoemde uitschrijvingsformulier Wsnp-bewindvoerder.

Als u stopt als Wsnp-bewindvoerder en u laat uw lopende zaken achter bij de organisatie, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via het hiervoor genoemde uitschrijvingsformulier Wsnp-bewindvoerder.
 

Gevolgen uitschrijving uit het register

Als u bent uitgeschreven uit het register, maar u wikkelt zelf nog uw lopende zaken af, dan hoeft u niet (meer) te voldoen aan de volgende inschrijfvoorwaarden van de beleidsregels:

  • De voorwaarde ‘10-benoemingen per jaar’ – art. 2.3 lid 4 – vervalt;
  • De controle op de Permanente Educatie – art. 2.4 – vervalt. U dient uw Wsnp-kennis op peil te houden zolang u uw werkzaamheden als Wsnp-bewindvoerder uitvoert, maar wij controleren dit niet op grond van het PE-beleid.
  • Let op! De door Recofa verplichte Vtlb-update – art. 2.4.8. – blijft onverminderd gelden.

Meer informatie

Voor meer informatie zie de pagina op onze website Uitschrijven als Wsnp-bewindvoerder U kunt ook altijd contact opnemen met Bureau Wsnp om uw persoonlijke situatie te bespreken.
 

Formulieren