Wat kost een notaris tijdens de Wsnp?

Met regelmaat ontvangen wij vragen over notariskosten tijdens de Wsnp. De vragen gaan vaak over de hoogte van de kosten van een notaris en over de mogelijkheden om een toevoeging te ontvangen voor deze kosten.
 

Hoe is het geregeld?

Notaristarieven zijn vrij. Elke notaris mag zelf zijn tarief bepalen. De kosten kunnen dus verschillen. In bepaalde zaken is het echter mogelijk om een verzoek voor een lager tarief in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld bij familiezaken. Onder familiezaken vallen onder andere testamenten, samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden. 
 

Wie kunnen een verzoek indienen?

Alleen mensen met een beperkt inkomen of beperkt vermogen komen in aanmerking voor een lager tarief en kunnen hiervoor een verzoek indienen. Via deze link komt u terecht bij het wetsartikel waarin de inkomens- en vermogensgrenzen om in aanmerking te komen voor het lager tarief zijn bepaald.  
 

Hoe dient u een verzoek voor een lager tarief in?

Om voor een lager tarief in aanmerking te komen moet  u een schriftelijk verzoek indienen bij de voorzitter van de Kamer van Toezicht van de notarissen en kandidaat-notarissen. Het adres van de Kamer van Toezicht is hetzelfde als dat van de arrondissementsrechtbank voor uw woonplaats. In het verzoek omschrijft u waarvoor u de notaris wilt inschakelen. Ook moet u een inkomensverklaring toevoegen waaruit blijkt dat u voor het lagere tarief in aanmerking komt. Deze inkomensverklaring kunt u schriftelijk of online, via deze link, aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.
 

Behandeling

Nadat u uw verzoek heeft ingediend, beslist de voorzitter van de Kamer van Toezicht of u in aanmerking komt voor het lager tarief. Als dat zo is, wijst de voorzitter een notaris in de buurt van de rechtbank aan. Die notaris verricht dan de werkzaamheden tegen het lagere tarief.