Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Wsnp-bewindvoerder niet zijnde advocaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen om ingeschreven te worden in het register. Eén van de voorwaarden is dat de bewindvoerder een Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna: VOG) overlegt met profiel 55. Een VOG mag niet ouder dan drie maanden zijn.

Nadat wij uw VOG hebben verwerkt, sturen wij u het papieren stuk retour of vernietigen wij het bestand.

Hieronder informeren wij hoe u het VOG kunt aanvragen.
 

Insturen van VOG

Vanwege de coronamaatregelen vragen wij u het VOG alleen per e-mail naar ons te versturen.

Een ingeschreven bewindvoerder Wsnp overlegt steeds vóór het verstrijken van een termijn van drie jaar een nieuwe VOG aan de Raad voor Rechtsbijstand. Wij ontvangen het VOG het liefst per e-mail op infowsnp@rvr.org

 

Bewindvoerderspas

Op deze pagina leest u hoe u uw bewindvoerderspas gelijktijdig vernieuwt met uw VOG.
 

VOG aanvragen

Digitale aanvraag VOG

U kunt bij ons digitaal een VOG aanvragen. De digitale aanvraag heeft als voordeel dat de verwerkingstermijn korter is en goedkoper is.

Wilt u ook uw bewindvoerderspas vernieuwen? Voeg dan uw pasfoto toe aan het webformulier.

Wij informeren u hieronder over de wijze waarop u een digitale aanvraag uitvoert.
 

Hoe werkt het?

U start uw verzoek voor een digitale aanvraag VOG via dit formulier. Vul alle gevraagde onderdelen in en druk op 'verzenden'. Als de verzending is gelukt, ziet u de ontvangstbevestiging op onze website.

Bureau Wsnp ontvangt uw verzoek en start de digitale aanvraag bij de screeningsautoriteit Justis.
 

U ontvangt een e-mail voor de verdere afhandeling

Nadat Bureau Wsnp uw uw digitale aanvraag VOG heeft gestart bij Justis, ontvangt u spoedig een e-mail met daarin een link en unieke aanvraagcode. Open de link, u wordt dan naar het portaal van Justis geleid:

  • U logt in via DigiD, voert de gevraagde data in en controleert alle getoonde gegevens.
  • U betaalt vervolgens met iDEAL.
  • U ontvangt een bevestigingsmail met een betalingsbewijs.
  • Justis behandelt de aanvraag en stuurt u het besluit. De verwerkingstermijn is ongeveer twee werkdagen.

Wat heeft u nodig?

Bewindvoerders die digitaal een VOG willen aanvragen, moeten ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen en beschikken over:

  • DigiD;
  • iDEAL;
  • geldig e-mailadres.

Wat zijn de kosten?

Een VOG digitaal aanvragen kost u € 33,85. (€ 7,50 lager dan een aanvraag via de gemeente).
 

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen over de elektronische VOG-aanvraag.
 

Papieren aanvraag via uw gemeente

U kunt ook een VOG aanvragen via uw gemeente. Gebruik hiervoor het papieren aanvraagformulier.

Op het formulier vult u de onderdelen 1.1 en 1.2 in. De overige gedeelten zijn al ingevuld door Bureau Wsnp of worden door uw gemeente ingevuld. Zie ook de toelichting in het aanvraagformulier zelf.