Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp

Bent u niet tevreden over het gedrag of handelen van uw Wsnp-bewindvoerder? Of heeft uw Wsnp-bewindvoerder een handeling verricht of nagelaten waar u het absoluut niet mee eens bent? Dan kunt u een klacht indienen. U vindt meer informatie over het indienen van een klacht (tegen uw Wsnp-bewindvoerder) in dit artikel op rechtwijzer.nl/schulden
 

2 verschillende soorten klachten

  • een zaakinhoudelijke klacht;
  • een klacht gebaseerd op de gedragscode.

Wilt u een klacht indienen die gebaseerd is op de gedragscode? Hieronder leest u hoe u deze kunt indienen bij Bureau Wsnp. Gebruik hiervoor het klachtenformulier.
 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Bel of e-mail dan onze helpdesk.
 

Voorwaarden indiening klacht gebaseerd op de gedragscode

  1. De klacht moet gericht zijn op een handeling of gedraging van uw Wsnp-bewindvoerder die in strijd is met de gedragscode. De Raad behandelt geen klachten die los staan van de gedragscode.
  2. De Raad neemt geen klacht in behandeling waarvan de handeling of het gedrag waartegen de klacht is ingediend langer dan één jaar geleden is bekend geworden, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie.
  3. U bent verplicht om eerst de klacht voor te leggen bij de Wsnp-organisatie. Doet u dit niet en dient u de klacht direct in bij Bureau Wsnp? Dan wordt uw klacht niet in behandeling genomen en verwijzen wij u eerst terug naar de klachtenregeling van de Wsnp-organisatie.

Relevante besluiten en stukken:

  1. Gedragscode bewindvoerder Wsnp II
  2. Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II
  3. Reglement betreffende de werkwijze van de Klachtenadviescommissie Wsnp II
  4. Aanvullend beleid ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  5. Klachtenformulier