Rechtwijzer schulden

Schulden? Informatie over hulp bij schulden en de Wsnp

Op de  Rechtwijzer Schulden geeft de Raad meer informatie over hulp bij schulden en de Wettelijke schuldsanering (Wsnp).  Rechtwijzer schulden
 

Uw situatie bekijken en een advies op maat

De Raad biedt op Rechtwijzer Schulden een platform aan waarmee uw situatie bekeken wordt en u een advies op maat krijgt. In het advies staat hoe u uw situatie weer onder controle krijgt. U krijgt hiermee meer inzicht in hoe problematisch uw schulden zijn en bij welke instanties u kunt aankloppen voor hulp. Het actieplan kunt u downloaden om (later) eens rustig door te nemen.

Al uw gegevens zijn annoniem! 

Maak hier gebruik van de analysetool.