Registers schuldsanering

Het Centraal Insolventie Register (CIR)

Iemand die failliet verklaard is of waar surséances van betaling of de Wsnp op van toepassing is, staat geregistreerd in het  Centraal Insolventie Register (CIR). De  Rechtspraak.nl beheert het CIR. Meer uitleg over het CIR vindt u op  deze pagina van de Rechtspraak. 

In het CIR kunt u zoeken of een persoon is toegelaten tot de Wsnp. Zo ja, dan vindt u hierin onder andere de contactgegevens van de Wsnp-bewindvoerder. Zolang de Wsnp van toepassing is, is deze informatie zichtbaar in het CIR. 

Als uw Wsnp beëindigd is, gaan uw gegevens zes maanden later naar het archief. Ze zijn dan niet meer geldig. 
 

Opvragen Wsnp uittreksel

Bureau Wsnp kan uw gegevens niet aanleveren

Bureau Wsnp beschikt niet meer over de mogelijkheid om uw gegevens op te zoeken. Daarom zijn wij (per 1 september 2018) gestopt met het aanleveren van het uittreksel Wsnp historie. 
 

De rechtbank kan uw registratie wél aanleveren

De rechtbank beheert het Centraal Insolventieregister (CIR). Hierin staan de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en de Wsnp. De registratie is voor iedereen zichtbaar tijdens de Wsnp en tot zes maanden na de beëindiging. Daarna kunnen alleen u of uw beschermingsbewindvoerder deze gegevens opvragen.

Meer uitleg over het CIR vindt u op  deze pagina van de Rechtspraak. 
 

Uittreksel Wsnp aanvragen

Wilt u een uittreksel Wsnp aanvragen of bevat het register volgens u onjuiste informatie? Neem dan contact op met de betreffende rechtbank. Geef aan dat u een uittreksel van het CIR opvraagt.

In  de bijlage vindt u de contactgegevens van elke rechtbank en hoe u het uittreksel kunt opvragen. Deze bijlage hebben we met zorg samengesteld, maar kunnen niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet is.