Wat is de Wsnp?

Wsnp staat voor 'Wet schuldsanering natuurlijke personen'.

De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

 

Voor u een beroep kunt doen op de Wsnp, moet u eerst proberen een schuldenregeling te treffen met uw schuldeisers. Daarvoor moet u hulp inschakelen van de schuldhulpverlening in uw gemeente.

U moet aantonen dat een schuldenregeling via de gemeentelijke schuldhulpverlening niet is gelukt.

Pas als dat duidelijk is wordt een verzoek tot toelating in de Wsnp in behandeling genomen door de rechtbank.

 

Meer informatie over de Wsnp kunt u vinden in onze brochures en in onze voorlichtingsfilmpjes over de Wsnp (deze link opent in een nieuw venster via YouTube).