In  Centraal Insolventie Register (CIR) kunt u zoeken of, en zo ja wanneer, een persoon is toegelaten tot de Wsnp. Het Centraal Insolventieregister op  Rechtspraak.nl bevat de gegevens van faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden.

Het Landelijk Register Schuldsanering (LRS) is per 6 september 2016 komen te vervallen. Zie  besluit.