Mag u uw alsnog uw vordering opeisen na de schone lei?

U had een vordering bij iemand die gebruik heeft gemaakt van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Deze Wsnp is geëindigd met het verkrijgen van een schone lei, maar u heeft niet meegedeeld. Mag u alsnog uw vordering opeisen?

Nee. Voor alle schulden die zijn ontstaan in de periode vóórdat de schuldenaar is toegelaten tot de Wsnp geldt de Wsnp-regeling en dus ook de schone lei (artikel 299 en artikel 358 Faillissementswet). Dit houdt in dat (het restant van) de vordering niet meer opeisbaar is. Er zijn slechts twee uitzonderingen. Studieschulden bij DUO en vorderingen die voortgevloeid zijn uit strafrechtelijke veroordelingen. Op alle overige schulden is de schone lei van toepassing. Ook wanneer u niet op de hoogte was van de uitspraak Wsnp en uw vordering niet is meegenomen.

 Elke toelating tot de Wsnp wordt gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister (CIR) op www.rechtspraak.nl. U had daarmee kunnen weten dat de Wsnp voor uw crediteur was uitgesproken en als gevolg daarvan uw vordering kunnen indienen. Dat u dit niet heeft gedaan verandert hier niets aan.