Wat betekent de Wsnp voor een schuldeiser?

Als uw debiteur wordt toegelaten in de Wsnp heeft dat gevolgen voor u.

 

1. De gelegde beslagen vervallen met ingang van de dag waarop de toepassing van de Wsnp is uitgesproken.
2. Tijdens de Wsnp ontvangt u geen betaling op uw vordering.
3. Na toekenning van de schone lei aan de debiteur krijgt u in de meeste gevallen een deel van uw vordering uitbetaald.
4. Het restant van de vordering kunt u niet meer verhalen op uw debiteur.